audit

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Filarem naszego zespołu są biegli rewidenci, którzy zobligowani są wykonywać swój zawód w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej, zawsze kierując się przy tym etyką zawodową.

Naszą ofertę usług audytorskich kierujemy zarówno do przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do ustawowego badania sprawozdań finansowych, jak i do tych, którzy badanie chcą przeprowadzić dobrowolnie.

Pomagamy również Klientom, którzy potrzebują jedynie wsparcia ekspertów w bieżącym powadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe, jest bowiem głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa oraz podstawowym dokumentem wspierającym inwestorów przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i biznesowych. Dlatego warto aby dane w nim zawarte rzetelne i jasno przedstawiały sytuacje majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

Naszą wiedzą i doświadczeniem chętnie podzielimy się w ramach zleconych nam badań sprawozdań finansowych, jak i świadczenia usług wspierających działy księgowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.