Team

Izabella Rochowicz

prezes zarządu, biegły rewident 11238

601301881

Izabella Kukuryk

prokurent, biegły rewident 12652

501304422

Hanna Szydel

Obsługa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiag rachunkowych (w tym wg MSSF), obsługa podmiotów zagranicznych

694798777

Monika Kniat

Obsługa kadrowo-płacowa, obsługa i doradztwo w zakresie zakładania działalości gospodarczej

607337334

Katarzyna Gęsicka

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym wg MSSF)

583548200

Justyna Nazarowicz

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym wg MSSF)

583548200

Joanna Skrzypek

Obsługa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

583548200

Malwina Nieścior

Obsługa mikroprzedsiębiorstw w zakresie prowadzenia KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, prowadzenie ksiąg rachunkowych

583548200

Marta Langowska

Obsługa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

583548200

Katarzyna Szydeł

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym MSSF)

583548200

Karolina Rostankowska

Obsługa mikroprzedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

583548200